Selecteer een pagina

Disclaimer

 

Door gebruik te maken van de informatie en diensten op www.mirandabeuk.nl ga je akkoord met de privacyverklaring en disclaimer op deze pagina.

Deze website is gericht op serviceverlening en informatieverstrekking. De inhoud is met grote zorg samengesteld en streeft naar volledigheid en nauwkeurigheid. Er kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website.

Mirandabeuk.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel mirandabeuk.nl er naar streeft dat de website continu toegankelijk is, kan mirandabeuk.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het feit dat de website voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
De website kan ook tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Miranda Beuk. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Miranda Beuk in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Veurseweg 182
2252 AG VOORSCHOTEN

KvK  27281045
BTW NL002044248B25

Op de hoogte blijven?